2024/01/16

PRESENTACIÓN LIBRO / LIBURUAREN AURKEZPENA
Gracias a la colaboración de muchos y muchas y a el apoyo económico del Gobierno de Navarra y de los y las mecenas hemos finalizado el proyecto de publicación del libro "Los Americanos del Valle de Erro / Erroibarko Amerikanuak"
EL próximo día 27 de enero, sábado, lo presentamos en la sociedad ERROKO ETXEA de Erro a las 17:30.
Ese mismo día también se pondrá a la venta allí mismo al precio de 28€.

Askoren lankidetzari eta Nafarroako Gobernuaren eta mezenasen laguntza ekonomikoari esker amaitu dugu "Los Americanos del Valle de Erro/Erroibarko Amerikanuak" liburua argitaratzeko proiektua.
Datorren urtarrilaren 27an, larunbata, Erroko ERROKO ETXEA elkartean aurkeztuko dugu 17: 30etan.
Egun horretan bertan jarriko da salgai, 28 €-ko prezioan.


 

2023/07/13

LOS AMERICANOS DEL VALLE DE ERRO/ERROIBARKO AMERIKANUAK


Nuestra tierra ha sido largo tiempo territorio de poco futuro para sus hijos e hijas, por ello durante los siglos XIX y XX mucha de nuestra gente emigró a otros paises, la mayoría americanos, Estados Unidos principalmente, pero también, respondiendo a oportunidades o a limitaciones que imponían las leyes migratorias a paises sudamericanos, Argentina o México, por ejemplo.

Este año vamos a publicar un libro que mostrará quienes fueron al otro lado del atlántico desde 1920 en adelante, personas que no estaban completamente recogidos en otras publicaciones o estudios.
Hemos intentado, y lo seguimos haciendo hasta el último momento, que todos y todas estén.
Para el libro contamos con generosas colaboraciones que nos aportan luz sobre la historia y el contexto y sobretodo hemos tenido la ayuda de los mismos emigrantes y sus familias que nos han ido aportando con gran generosidad, a lo largo de los últimos 12 años, sus historias, sus fotos, su MEMORIA.
Y esto es lo más importante, ya que con el libro pretendemos guardar su memoria y rendirles homenaje, porque dejaron huella que merece ser recordada y porque les debemos mucho.


Para poder publicar el libro contamos con ayuda del Gobierno de Navarra y con los fondos propios de la asociación.

Pero cualquiera puede ayudarnos para la edición y publicación DONANDO dinero para ello.

El proyecto ha sido reconocido con el sello MECNA y por ello las aportaciones, además de ayudarnos están sujetas a desgravación en la Declaración de Renta, de forma que se puede recuperar entre el 40% y el 80% de lo aportado.

Te lo explicamos en la página; HAZTE MECENAS-EGIN MEZENAS

Nos emociona mucho publicar este libro y te invitamos a ser parte de él.

La campaña de mecenazgo ya ha terminado. !Mil gracias a quienes habéis colaborado!Gure lurra denbora luzez etorkizun gutxiko lurraldea izan da beren seme-alabentzat; horregatik, XIX. eta XX. mendeetan, gure jende askok beste herrialde batzuetara emigratu zuen, gehienak amerikarrak, Estatu Batuak nagusiki, baina baita migrazio-legeek Hego Amerikako herrialdeetara, Argentinara edo Mexikora, adibidez, ezartzen zituzten aukerei edo mugei erantzunez ere.
Aurten liburu bat argitaratuko dugu, 1920tik aurrera Atlantikoaren beste aldera joan zirenak erakutsiko dituena, beste argitalpen edo ikerketa batzuetan erabat bilduta ez zeuden pertsonak.

Saiatu gara, eta hala jarraitzen dugu azken unera arte, denak egon daitezen.

Libururako lankidetza eskuzabalak ditugu, historiari eta testuinguruari buruzko argia ematen digutenak, eta, batez ere, azken 12 urteetan zehar beren istorioak, argazkiak eta MEMORIA eskuzabaltasunez eman dizkiguten emigranteen eta haien familien laguntza izan dugu.

Eta hori da garrantzitsuena, liburuarekin haien memoria gorde eta omenaldia egin nahi diegulako, gogoan izatea merezi duen arrastoa utzi zutelako eta asko zor diegulako.


Liburua argitaratu ahal izateko Nafarroako Gobernuaren laguntza eta elkartearen funtsak ditugu.
Baina edonork lagundu diezaguke editatzeko eta argitaratzeko DIRUA EMANEZ.
 

Proiektua MECNA zigiluarekin aitortu da, eta, horregatik, ekarpenak, laguntzeaz gain, Errenta Aitorpenean desgrabazioaren mende daude, eta, beraz, ekarpenaren % 40 eta % 80 artean berreskuratu daiteke.


Orrian azalduko dizugu; HAZTE MECENAS-EGIN MEZENAS

Asko hunkitzen gaitu liburu hau argitaratzeak eta liburuaren parte izatera gonbidatzen zaitugu.

Mezenasgo kanpaina amaitu da. Mila esker lagundu duzuenoi!


2021/03/21

 

AQUÍ VA EL NIVEL IV. HONA HEMEN IV. MAILA

 Plazo/Epea: 22-28 (24:00) marzo/martxoa

 

1. Zenbat elur eman behar zieten Aintziokoek Huartekoei 1737an sinatutako kontratuaren arabera?

2. ¿Cómo era más conocida la partera Juana Torrea?

3. Argazki hau ikusiz gero, Non zaude? 


 

 4. Zein urtetakoa da egungo Aurizberriko hilerriaren proiektua?

5. 1991ko irailaren 29an bostkirolariaren monumentua inauguratu zen Mezkiritzen. Nor izan zen monumentua egin zuen eskultorea?


6. Zertarako balio zuen BALTEGI batek?

7. Zer izen du 2017an Lintzoaingo hilerrian gorpuak lurpetik atera zituzten bi gizonak hil zituzten parajeak?

8. Gazta egiteko erreminta honek nola du izena?

 


9. Zer herri da hau?


10. Zein urtetakoa da Bizkarreta-Gerendiaineko frontoi zaharra?

 

ERANTZUNAK

 1. Zortzi arroa

 2. Juana de Eneko

 3. Odia

 4. 1932

 5. Joxe Ulibarrena

 6. Balak gordetzeko tokia

 7. Oianeder

 8. Malatsa

 9. Aintzioa

 10. 1903

2021/03/14

 

AQUÍ VA EL NIVEL III. HONA HEMEN III. MAILA

 Plazo/Epea: 15-21 (24:00) marzo/martxoa

 

1. ¿En qué pueblo del Valle se jugaba al Bost-Kirol?

2. Los comporteros de Espinal, ¿de qué madera estaban hechos?

3. ¿De qué pueblo es la "Katadera dantza"?

4. Zenbat jende bizi da Uretan?

5. ¿Qué es  el kupu?

6. ¿En qué año falleció Perpetua Saragüeta?


 7. Zein herritan atera dute argazki hau?

 


8. ¿Qué es Andre nobia?

9. ¿Dónde se encuentra el conjunto megalítico de Oiarzabal?

10. ¿Qué es y dónde se encuentra Ordena?

 

 

RESPUESTAS  

 1. Mezkiritz

 2. Haya

 3. Loizu

 4. Zazpi

 5. Depósito de agua que se sitúa en la parte trasera del molino.

 6. 1.986

 7. Orondritz

 8. Una canción de boda

 9. Ardaitz

 10. Un monasterio en Zilbeti